Historie

De rijke historie van Anno 1867

Het pand heeft als stichtingsjaar 1867, het is in 1943 (opnieuw) in het register opgenomen.

Stichtingsjaar

In het begin werd het adres gebruikt door mejuffrouw M.E. te Winkel, (misschien een dochter van dominee te Winkel, die woonde aan de Eendragtsweg 53). Het is niet zeker of zij hier ook woonde. Zij was voorzitster van het Damescomité en in 1882 op zoek naar huishoudelijk werk voor waarschijnlijk armlastigen.

Advertentie

Daarna werd het een thuis voor het echtpaar Pieterse, in ieder geval van 1890 tot en met 1899. In 1900 nam commissionnair/exporteur de heer J. Hijmans van Veenendaal zijn intrek en verhuisde al snel weer in 1903. Misschien beviel het huis hem niet? In 1901 was ook al zijn hondje weggelopen of misschien wel gestolen.

Weggelopen

Daarna wordt het huis lange tijd bewoond door een (huis)arts; van 1903 tot 1916 hield dr. L.C.H. Goossens zijn praktijk hier aan huis. Zijn vrouw hield zich veel bezig met goede doelen.

Goede doelen

Vervolgens woonde de familie H.A. Burgerhout er tot 1927, de heer des huizes was directeur van Machinefabriek en Scheepswerf Burgerhout N.V. Misschien heeft hij de mooie bootjes in het glas in lood bij de entree laten plaatsen. U kunt in het Maritiem Museum het herstelde Panorama Burgerhout bezichtigen.

Daarna is het huis altijd bewoond geweest door (tand)artsen. In 1928 nam wederom een arts zijn intrek, de neus- keel- en oorarts dr. A. van Rossem woonde er sowieso tot 1942. Kortstondig heeft hier de huidarts dr. Maas zijn praktijk gehad en verhuisde alweer in 1943 naar de Rochussenstraat, of misschien huurde hij bij dr. van Rossem. Daarna heeft de familie Schalij het huis in ieder geval tot aan 1959 bewoond. Dr. G. Schalij was maag- darmarts en zijn zoontje verloor in 1955 zijn autoped. Waarschijnlijk wist de journalist niet zo goed hoe de achternaam precies geschreven werd

Verlies

Van de periode 1960 tot 1965 is weinig bekend. Anton kwam als kind in dit huis voor de tandarts C.N.J. de Vey Mestdagh, volgens Anton altijd geholpen door zijn knechtjes Piet Stofzuiger en Jan de Wind. Deze tandarts hield hier zijn praktijk van 1965 tot 1982. Zijn praktijk is overgenomen door tandarts C.J. Kuipers, van wie Anton het huis kocht in 1998.